SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

Một nhóm các khoa học gia quốc tế vừa khám phá hơn 100 chủng loại sinh vật mới, ở các núi ngầm ngoài khơi bờ biển gần Chile. Họ cho biết việc khám phá nầy có thể đóng góp nhiều cho các hiểu biết mới về khoa học.

Previous episodes

 • 21746 - Khám phá hơn 100 loại sinh vật dưới biển sâu gần Chile 
  Fri, 23 Feb 2024
 • 21745 - Liệu cá voi có hát những bài ca du dương hay không? 
  Fri, 23 Feb 2024
 • 21744 - Kêu gọi điều tra sau đợt mất điện khiến cư dân ở vùng sâu vùng xa nợ nần chồng chất 
  Fri, 23 Feb 2024
 • 21743 - 'Đêm phòng trà Melbourne' 14 năm giữ gìn dòng nhạc tiền chiến, trữ tình 
  Fri, 23 Feb 2024
 • 21742 - Tin nhanh thứ Sáu 23-02-2024 
  Fri, 23 Feb 2024
Show more episodes

More Ireland news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Choose podcast genre