SBS Bulgarian - SBS на Български

SBS Bulgarian - SBS на Български

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Bulgarian-speaking Australians. - Независими новини и информация за връзка с живота в Австралия и говорещите на български австралийци.

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

Bulgarians in Australia continue to look for other media platforms to maintain the connections between them - Българите в Австралия продължават да търсят други медиини платформи, които да подпомагат връзките между тях

Previous episodes

 • 1856 - Ian Stefanoff : Why will Bulgarians in Australia miss SBS's Bulgarian program? - Иан Стефанов: Защо българската програма на SBS ще липсва на българите в Австралия? 
  Sun, 30 Apr 2023
 • 1855 - Dr. Maria Staykova - program contributor for 17 years - Д-р Мария Стайкова - сътрудник на програмата от 17 години 
  Sun, 30 Apr 2023
 • 1854 - Plamen Asenov says goodbye to the Bulgarian program of SBS Radio - Пламен Асенов се сбогува с българската програма на радио SBS 
  Sat, 29 Apr 2023
 • 1853 - History of the Bulgarian language program on SBS radio - История на българската програма в радио SBS 
  Sat, 29 Apr 2023
 • 1852 - How will presenters Filli Ladgman and Diana Koprinkova remember their work at SBS radio? - С какво водещите Фили Ладжман и Дияна Копринкова ще запомнят работата си в SBS радио? 
  Sat, 29 Apr 2023
Show more episodes

More Ireland news & politics podcasts

More international news & politics podcasts

Choose podcast genre